ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


22950.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


50762_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ [ΕU-LISA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


21487_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


117810_ENIMEROSI.pdf

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια εξοπλισμού για τη δράση Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής - Open eTwinning Hacker Labs (Π815_13-07-2018)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2017-18» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους, επαναπροκηρύσσει διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για τη δράση “Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής- Open eTwinning Hacker Labs”. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε 4 σχολεία που επιλέχθηκαν, ένα (1) Δημοτικό Σχολείο στην Αττική, ένα(1) Γυμνάσιο στην Αττική, ένα(1) Γυμνάσιο στην Πάτρα και ένα (1) Λύκειο στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα λειτουργήσουν ως χώροι συνεργασίας για τους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου και για τους εκπαιδευτικούς των γειτονικών σχολείων, για την υλοποίηση έργων eTwinning.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 36.290,32 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Προσφορά που θα δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ν. Καζαντζάκη, Ρίον Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΤΚ 26504, Πάτρα, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30/07/2018 και ώρα 14:00.

 

Επισυνάπτονται και πίνακες σε excel προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Φλώρα Τρίμη, τηλ.: 2610 960361 φαξ: 2610 960490, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π742_27-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π742_27-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π741_27-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π741_27-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


5971_ENIMEROSI.pdf

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ [ΣΕΠ]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


24334_ENIMEROSI.pdf

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π727_22-06-2018)

Ακύρωση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (Π727/22-06-2018) για την Προμήθεια εξοπλισμού για τη δράση “Ανοιχτά εργαστήρια καινοτομίας και εκπαιδευτικής ρομποτικής- Open eTwinning Hacker Labs”

Σχετικά συννημένα:


P796_2018.pdf

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΣΕΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


19570_ENIMEROSI.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π709_14-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π709_14-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π705_14-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π705_14-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την Συντήρηση δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ - 2018 (Π783_04-07-2018)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ.

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας και τη συντήρηση/επισκευή, του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ, που καταγράφεται στον Αναλυτικό Πίνακα Εξοπλισμού στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 52.000,00€ πλέον ΦΠΑ

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ν. Καζαντζάκη, Ρίον Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΤΚ 26504, Πάτρα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 14:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δ. Καραϊσκάκης

e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Τηλέφωνο: 2610960379, FAX: 2610 960490


Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


22953_ENIMEROSI.pdf