ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π205_03-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π205_03-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π242_16-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ MΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΩΣ MΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  KAI ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για  συνεργατΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου του ΙΤΥΕ:

 

ως υπεργολάβος της εταιρίας DYNACOMP ΑΕΒΕ, η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση υλοποίησης της επένδυσης που συνίσταται στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «ICT4GROWTH ICT – 000058» :

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την  Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας»

 

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» απόφαση ένταξης 683/ 18-06-2014, ΑΔΑ: Ω95Τ1-Ο13.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-               Μελέτη αναγκών των χρηστών για τις εφαρμογές που θα αναπτύξει το ΙΤΥΕ

-               Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων

-               Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων

-               Υπηρεσίες helpdesk πιλοτικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

-               Τεχνική υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P242ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π153_17-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π153_17-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π241_16-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ εΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 331929

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • Ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργίας καθώς και επιπλέον λειτουργικότητας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό, σχολικές δομές και προγράμματα σπουδών της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της μη-τυπικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση φορέων του ΥΠΟΠΑΙΘ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P241ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π61_20-01-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π61_20-01-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

Η ``Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία`` στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας

Η «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία» συμμετέχει στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (Athens Science Festival).

Το Athens Science Festival, έρχεται για δεύτερη φορά στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν, από τις 17 έως τις 22 Μαρτίου 2015, τον μαγικό κόσμο της Επιστήμης μέσα από ένα πρωτότυπο, διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο, με ελεύθερη είσοδο.

Πραγματοποιείται σε μία έκταση 30 στρεμμάτων, μέσα σε 8 εντυπωσιακές αίθουσες, με τη συμμετοχή 90 συνεργαζόμενων φορέων, μεταξύ αυτών και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», που θα παρουσιάσουν 170 διαφορετικές δράσεις, καλύπτοντας 200 ώρες προγράμματος.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα το βρείτε στο http://www.athens-science-festival.gr

Παρακολουθήστε καθημερινά απο 18-22 Μαρτιου στις 14:00 - 16:00 στο Αμφιθέατρο Αθήνα 9.84, την προβολή Η Ελλάδα «Αριστεύει» Καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένοι επιστήμονες, διακεκριμένοι φοιτητές, δραστήριες ερευνητικές ομάδες από όλα τα επιστημονικά πεδία εκπροσωπούνται μέσα από μια συλλογή σύντομων βιντεοπαρουσιάσεων, ενδεικτική της δραστηριότητας των ελληνικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, όπως καταγράφεται στο ψηφιακό αποθετήριο της δράσης «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία» http://excellence.minedu.gov.gr. Παραγωγή: Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία, ΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Παρακολουθήστε τον καθ. Γεώργιο Δάσιο (Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστήμιο Πατρών) στο Cafés Scientifiques με θέμα "Μπορούν τα μαθηματικά να βοηθήσουν στην κατανόηση των λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος;" στις 19/03/2015, 20:00 - 20:50 στο χώρο Νέοι Φούρνοι

Συμμετάσχετε σε στρογγυλή τράπεζα στις 22/03/2015 με τους Κωνσταντίνο Κορύτσα (Ερευνητής ΚΑΠΕ), Ζωή Λυγερού (Καθηγήτρια, Πανεπιστημίου Πατρών), Μαγδαληνή Κροκυδά (Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ) και Γεώργιο Κοντοπίδη (Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), στο Αμφιθέατρο Αθήνα 9.84, με θέμα Η ελληνική επιστημονική σκέψη βραβεύεται. Τέσσερα παραδείγματα από τους τομείς Ενέργειας, Επιστημών Υγείας, Τροφίμων, και Φαρμάκων από την «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία». Συντονιστής: Γιάννης Ριζόπουλος, Δημοσιογράφος, TechTalksCentral Web Radio

Workshop με θέμα: "Συστήματα οικιακής παρακολούθησης ασθενών με νευροεκφυλιστικές ασθένειες", στις 21/03/2015, 16:00 - 17:45 στην αίθουσα Ιnnovathens. Συστήματα απομακρυσμένης οικιακής παρακολούθησης επιτρέπουν τη συλλογή βασικών πληροφοριών περιορίζοντας την ιατρική παρέμβαση ή συμμετοχή. Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και φορέσιμες συσκευές θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απομακρυσμένη οικιακή παρακολούθηση/εικονικές επισκέψεις, να βελτιώσουν την πρόσβαση και να μειώσουν το κόστος με παράλληλη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας για ασθενείς με νευροεκφυλιστικές νόσους. Συμμετέχουν Αλέξανδρος Τζάλλας (Καθηγητής Εφαρμογών), Μάρκος Τσιπουρας (Επιστημονικός Συνεργάτης), Ιωάννης Τσούλος (Επίκουρος Καθηγητής) και Ευάγγελος Καρβούνης (Επιστημονικός Συνεργάτης) από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Τρία ελληνικά ερευνητικά κέντρα στα 500 κορυφαία παγκοσμίως: ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ και ΙΤΥΕ Διόφαντος

Τρία ερευνητικά κέντρα της χώρας μας βρίσκονται στα 500 πρώτα του κόσμου σύμφωνα με την κατάταξη Ranking Web of Research Centers του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC.

Στην πρώτη θέση μεταξύ των ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας και στη 233 θέση παγκόσμια κατατάσσεται το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ακολουθεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 322η θέση στον κόσμο. Στα 500 πρώτα κέντρα εντάσσεται και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π226_10_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ μιασ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣηΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για συνεργατη υποστήριξης της υλοποίησης, οικονομοτεχνικησ διαχειρισησ του εργου και παροχής υπηρεσιών e-helpdesk.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

« Using social networking ICT tools with peer learning and crowdsourcing techniques to train school communities on how to deal with student bullying »

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +/Δράση ΚΑ2- «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» - Grant Agreement Number: 2014-1-EL01-KA200- 001602)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

-       Συμμετοχή στην δημιουργία συλλογής ορθών πρακτικών αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό, το υπάρχον νομικό πλαίσιο, καταγραφή πραγματικών περιστατικών ,

-       Συμμετοχή στην δημιουργία μεθοδολογίας ομότιμης μάθησης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού,

-       Συμμετοχή στην δημιουργία αντικείμενων μάθησης με τη χρήση crowdsourcing για τον σχολικό εκφοβισμό ,

-       Δημιουργία, υλοποίηση, συντήρηση και επίβλεψη αξιολόγησης μιας πλατφόρμας ομότιμης μάθησης με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που θα προσφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα εργαλεία: Blog, Forum, wikis Tag cloud,

Συμμετοχή στην δημιουργία οδηγού μελλοντικής αξιοποίησης και βιωσιμότητας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P226ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π223_10-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015”

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Οικονομική διαχείριση του έργου, οικονομική παρακολούθηση του έργου και των επιμέρους δράσεων, δηλώσεις δαπανών, σύνταξη οικονομικών αναφορών έργου, συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και το λογιστήριο του  ΙΤΥΕ για την απόδοση και πληρωμή δαπανών
 2. Υποστήριξη του τοπικού συντονιστή του έργου (local coordinator) σε θέματα οργάνωσης επιμέρους δράσεων του έργου και ειδικότερα, στην υποστήριξη της δράσης διεθνών ανταλλαγών, ανταλλαγής καλών πρακτικών και διενέργειας μαθητικού διαγωνισμού και στη διάχυση αποτελεσμάτων έργου (έως 1 σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P223ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π222_10_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 - Grant Agreement Number: I5.22.01.)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Σχεδιασμός και ολοκλήρωση σε ένα ενοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον (common window) ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών, σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής εκπαίδευσης  και λειτουργικής αξιολόγησης υποσυστημάτων ΠΛΗΣΥΛ  Πάτρας, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσα καις (ΠΕ5). Ανάλυση, επεξεργασία, και ολοκλήρωση δεδομένων και  πληροφοριών προερχόμενα από το σύστημα πρόβλεψης καιρού και παρουσίασή τους μέσω κατάλληλης οπτικοποίησης εντός του πληροφοριακού συστήματος λιμένος (ΠΕ6)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P222ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π134_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π134_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π133_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π133_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η ∆ιεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 09/03/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγµάτευσης, σε ανάδοχο την προµήθεια υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 6.500 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ: 210-55.97.632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P208_040315_ProthesiAnathesis_PromitheiaXartokivotion.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π205_03-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού και εφαρμογών για την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me, τους ιστότοπους του έργου και τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P205ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π196_02_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής KAI ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Foundational Research on MULTIlevel complex networks and systems (MULTIPLEX)»

 

Το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου FP7-ICT2011-8 Grant Agreement No 317532

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Ανάλυση διάδοσης πληροφορίας και ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων μελέτης της διάδοσης πληροφορίας.
 • Μελέτη κίνησης πληθυσμών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων ρεαλιστικής απεικόνισης κίνησης πληθυσμών.
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων πληθυσμών και κατανεμημένων αλγορίθμων για δυναμικά δίκτυα περιορισμένων πόρων.
 • Έρευνα, εκτέλεση πειραμάτων και  πειραματικής ανάλυσης.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών.
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων πραγματικών σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων. Ανάπτυξη μηχανισμών αυτόματης ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών ανάλυσης κειμένου σε κοινωνικά δίκτυα και αυτόματης εξαγωγής συμπερασμάτων για την μετάδοση πληροφορίας και διάχυση απόψεων.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών
 • Προετοιμασία υλικού διαλέξεων και διάχυσης αποτελεσμάτων έργου
 • Ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων.
 • Μοντελοποίηση μετάδοσης πληροφορίας σε σύνθετα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη μηχανισμών προσπέλασης γνώσης και διάχυσης γνώσης σε σύνθετα δίκτυα πολλαπλών επιπέδων.
 • Συγγραφή και επιμέλεια Τεχνικών Αναφορών.
 • Εργασίες διάχυσης αποτελεσμάτων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P196ADA.pdf