ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1319

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π152_04-03-2014)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου της Δ/νσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης και συγκεκριμένα της πράξης:

 • «Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217081).

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την ψηφιοποίηση υλικού δοκιμασιών πιστοποίησης, ψηφιοποίηση υποστηρικτικού υλικού, διαχείριση, συντήρηση και ποιοτικός έλεγχος καθώς και παροχής υπηρεσιών Help-Desk – πακέτα εργασίας Π4, Π5 και Π6 (έως 3 συμβάσεις για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την εκπόνηση – συγγραφή υποστηρικτικού υλικού ή/και υλικού πιστοποίησης (πακέτα εργασίας Π2, Π3, Π5, Π6) - (έως 12 συμβάσεις για την απασχόληση εκπαιδευτικών)
 3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την σχεδίαση των περιβαλλόντων διεπαφής και τη γραφιστική επιμέλεια των εφαρμογών λογισμικού, του υλικού πιστοποίησης και του υποστηρικτικού υλικού (πακέτα εργασίας Π2, Π5, Π6) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 4. Υποστήριξη των δράσεων του έργου και ειδικότερα όσων αφορούν στα πακέτα εργασιών Π1 έως και Π6).

Η προαναφερόμενη πράξη είναι ενταγμένη ως Οριζόντια στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

Η χρονική διάρκεια της σύμφωνα με την απόφαση ένταξης εκτείνεται έως 31/12/2014.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP152.pdf

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις - Διαγωνισμός ΙΤΥΕ Π.77 / 3.2.2014

Ακολουθούν απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν στον υπ’ αρ. Π.77/3.2.2014 Διαγωνισμό του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

(Ο σύνδεσμος της Προκήρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

Ανοικτός Διαγωνισμός Π.77/3.2.2014: Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπώσεων (μελάνια-toner))


Σχετικά συννημένα:


Apantiseis_diefkrinistikon_RFP_77_Analosima.doc

Π137_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕR ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ OCE 2140

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ,  προτίθεται έως την Πέμπτη 6/3/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια Toner για το εκτυπωτικό μηχάνημα OCE 2140 (κωδικός Toner S26312-F497-A2) της Διεύθυνσης  Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών

Σχετικά συννημένα:


P137_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_PROMITHIAS.pdf

Π135_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας εκτυπωτικών πλακών και μελανιών offset για τις ανάγκες εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2014-15 από τη Διεύθυνση  Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΔΕΔΕΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών εκτύπωσης  και βιβλιοδεσίας  διδακτικών βιβλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με όσα περιγράφονται ειδικότερα στη συνέχεια.


Σχετικά συννημένα:


P135_PROSKLISI_SE_DIADIKASIA_DIAPRAGMATEFSIS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_Π144/28.02.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως τις 10/03/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σχετικά συννημένα:


P144.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως τις 05/03/2014, να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων (Διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών για την Προμήθεια Χάρτου, την Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διαλογής και ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης κτλ), απο το στάδιο της σύνταξης προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.

Σχετικά συννημένα:


P139_PROTHESH_ANATHESHS_PAROXHS_NOMIKWN_YPHRESIWN.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο απόκτησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας απο την πυροσβεστική υπηρεσία, προτίθεται έως τις 05/03/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στα γραφεία του Παραρτήματος του ΙΤΥΕ στην Αθήνα.

Σχετικά συννημένα:


P145_PROTHESH_ANATHESHS_SYSTHMA_PYRASFALEIAS.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π129_25-02-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στελέχους καθορισμού προδιαγραφών υλοποίησης εφαρμογών και εκπαίδευσης χρηστών και ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στελέχους καθορισμού προδιαγραφών και ελέγχου υλοποίησης εφαρμογών, 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

 

το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τις παρακάτω εργασίες:

-       Τον καθορισμό λειτουργικών προδιαγραφών υλοποίησης εφαρμογών

-       Την έλεγχο υλοποίησης εφαρμογών

-       Την εκπαίδευση χρηστών

-       Την λειτουργική υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών υποδομών

Στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Β του έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP129.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π128_25-02-2014)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων της Δ/νσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης και συγκεκριμένα των υποέργων:

 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217081).
 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217082).
 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217083).

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 • Συμμετοχή στην ομάδα οργάνωσης, υλοποίησης και επιστημονικής στήριξης, σε κεντρικό επίπεδο, δράσεων διεξαγωγής και υποστήριξης του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και δράσεων ανάπτυξης υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης.

Οι προαναφερόμενες πράξεις είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

Η χρονική διάρκεια του κυρίως έργου σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης είναι από 01/07/2009 έως 31/12/2014 και ομοίως ισχύει για το Υποέργο 2.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτική αναφορά του κυρίως έργου, καθώς και του Υποέργου 2, στο πλαίσιο του οποίου αφορά η παρούσα προκήρυξη, παρατίθεται στο παράρτημα 1.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP128.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π127_25-02-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σύστημα στην Πάτρα για την στιγμιαία παρακολούθηση και τηλεμετρία καρδιακής λειτουργίας

 (PATRIOT heart system)»

στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση

της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Ανάπτυξη του αναγκαίου φυσικού εξοπλισμού και λογισμικού για την εγκατάσταση και λειτουργία φορητών καρδιογράφων και αναβάθμισή του για ασύρματη επικοινωνία με κινητές συσκευές και με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου (έως 1 σύμβαση)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η Διαδερμική Παρέμβαση των Στεφανιαίων (ΔΠΣ) ακολουθείται από αυξημένη επικράτηση στηθάγχης, σε ποσοστό 30%, ένα χρόνο μετά την επέμβαση, με σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής. Η συνεχής εποπτεία ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) θα μπορούσε να αποτρέψει τις μη αναγκαίες επανεισαγωγές στο νοσοκομείο. Μία δεύτερη ομάδα ασθενών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν είναι ασθενείς με υψηλό κίνδυνο Αιφνιδίου Καρδιακού Θανάτου. Το έργο προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μακράς διάρκειας εποπτείας ΗΚΓ βασισμένου σε μία εξακάναλη φορετή ελαφριά φιλική προς τον ασθενή συσκευή ΗΚΓ. Η εν λόγω συσκευή έχει βραβευτεί στον πρόσφατο διαγωνισμό «Ελλάδα καινοτομείς!», και θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του έργου με μονάδα δημιουργίας συναγερμών και μονάδα ασύρματων επικοινωνιών που θα καταστήσει δυνατή τη μετάδοση συναγερμών ανωμάλων ΗΚΓ προς το κινητό του ασθενούς και από εκεί στο πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου.

Το έργο αναλύεται σε 7 ενότητες που αφορούν σε απαιτήσεις χρηστών και προδιαγραφή συστήματος, αρχιτεκτονική και σχεδίαση συστήματος, ανάπτυξη υλικού / λογισμικού, ολοκλήρωση συστημάτων και εκτίμηση συστήματος μέσω πιλοτικής μελέτης 100 συσκευών ΗΚΓ. Βάσει της εκτίμησης του συστήματος θα μετρηθεί η αποτελεσματικότητα κόστους του και θα εκπονηθεί σχέδιο εκμετάλλευσης. Μια πρώτη προσέγγιση δείχνει ότι το σύστημα έχει απόσβεση σε λιγότερο των δύο ετών. Τα οφέλη από την ευρεία υιοθέτησή του είναι σημαντικά τόσο για ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας. Η απόδειξη της αποδοτικότητας κόστους θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της υιοθέτησής του από Ευρωπαϊκές οδηγίες για μετά-ΔΠΣ έλεγχο συμπτωμάτων.

 Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα που θα διεξαχθεί χωρίζεται στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας:

 • ΠΕ1: Απαιτήσεις Χρηστών και Προδιαγραφές
  • ΠΕ2: Αρχιτεκτονική και Σχεδίαση Συστήματος  
  • ΠΕ3: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Φυσικού Εξοπλισμού
   • ΠΕ4: Λογισμικό και Υπηρεσίες
   • ΠΕ5: Ολοκλήρωση Συστήματος
   • ΠΕ6: Πιστοποίηση, Αξιολόγηση και Πιλοτική Εφαρμογή
   • ΠΕ7: Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων και Μελέτη Σκοπιμότητος

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP_127.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π126_25-02-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ.

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σύστημα συλλογής δεδομένων μέσω δικτύων ασύρματων αισθητήρων και διαχείρισης γνώσης, για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση της κατάστασης και της απόδοσης πλοίων»

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα- ΕΠΑΝ-ΙΙ» με κωδ. Πράξης 11ΣΥΝ_6_288 της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» που συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και από εθνικούς πόρους.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Ολοκλήρωση οπτικών αισθητήρων και ασύρματων αισθητήρων για τη μεταφορά των δεδομένων σε κεντρική πλατφόρμα παρακολούθησης και ανάλυσης
 2. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της απόδοσης της μηχανής ποντοπόρων πλοίων και υλοποίηση σεναρίων χρήσης
 3. Ανάλυση αγοράς συστημάτων και αισθητήρων για την παρακολούθηση απόδοσης σε μηχανές πλοίων και καθορισμός σχεδίου αξιοποίησης αποτελεσμάτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξης πλατφόρμας έξυπνων, οπτικών και ασύρματων αισθητήρων για τη παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων της απόδοσης και της λειτουργίας πλοίων. Πιο συγκεκριμένα το έργο θα αναπτύξει οπτικούς αισθητήρες για την ανάλυση αερίων καυσίμων, πλήρες λειτουργικό ασύρματο δίκτυο για την μεταφορά των δεδομένων και σύστημα διαχείρισης των μετρήσεων για την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων δράσεων και οι εξής:

 

 • Χρήση των πειραματικών οπτικών διατάξεων που αναπτύχθηκαν στο έργο για την ολοκλήρωση του συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου των διατάξεων αυτών. Στην εργασία περιλαμβάνονται και εργαστηριακές δοκιμές.  (ΠΕ6)
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και προσαρμογή σεναρίων χρήσης για το ολοκληρωμένο σύστημα. (ΠΕ7)
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία μελετών αγοράς, ανάλυση προδιαγραφών, καθορισμό σχεδίου αξιοποίησης καθώς επίσης και διάχυσης αυτών. (ΠΕ8)

στις οποίες προβλέπεται:

Ανάπτυξη συστήματος: Ολοκλήρωση των οπτικών αισθητήρων με τους ασύρματους αισθητήρες για τη μεταφορά των δεδομένων σε κεντρική πλατφόρμα παρακολούθησης και ανάλυσης.

Ανάπτυξη Πιλοτικών Σεναρίων Επίδειξης Συστήματος: Εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης της απόδοσης της μηχανής ποντοπόρων πλοίων και υλοποίηση σεναρίων χρήσης.

Ανάλυση Αγοράς, Προώθηση Αποτελεσμάτων: Ανάλυση αγοράς, καθορισμό σχεδίου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου καθώς επίσης και διάχυσης τους.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP126.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π125_25-02-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας» της ΕΜ-6»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. –Συνεργασία σε ερευνητικά θέματα για διεξαγωγή πειραματικών εξομοιώσεων για MANETs και VANETs με τον εξομοιωτή δικτύων ns-3

-       Εκτέλεση πειραματικών εξομοιώσεων για MANETs και VANETs

-       Συλλογή και ανάλυση στοιχείων από τις πειραματικές εξομοιώσεις (έως 1 σύμβαση)

 1. Συνεργασία σε ερευνητικά θέματα και σε θέματα κώδικα για προσομοιώσεις δικτυακών πρωτοκόλλων και πειράματα σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα (έως 1 σύμβαση)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες την ΕΜ-6 όπως αυτές αναφέρονται στο δικτυακό τόπο της ΕΜ-6 http://ru6.cti.gr. Ειδικότερα και για την περίπτωση της προκήρυξης το έργο υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες, εξομοιώσεις για MANETs και VANETs, θέματα κώδικα για προσομοιώσεις δικτυακών πρωτοκόλλων και πειράματα σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP125.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1313

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_Π132/25.02.14

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται  έως  την  28/02/2014  να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  επέκτασης - παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού  Σύστημα Μισθοδοσίας.

 Αναλυτικά απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες : 

 1. Επέκταση εφαρμογής  του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  βάση νέων απαιτήσεων που προκύπτουν σε θέματα Κοστολόγησης και Βελτιστοποίησης Υπολογισμών
 2. Σχεδιασμός  νέων Αναφορών για την απεικόνιση των στοιχείων  κοστολόγησης
 3. Υπηρεσίες διασύνδεσης Συστημάτων (HCM – Λογιστήριο - Σύστημα Παρακολούθησης Ανθρωποχρόνου)
 4. Υποστήριξη και παραμετροποίηση των παραπάνω.

 Συνολικός προϋπολογισμός: έως 6.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392 


Σχετικά συννημένα:


P132_PROTHESI_ANATHESIS_YPHRESION_PARAMETROPOIHSHS_SYSTHMATON.pdf