ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π223_10-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015”

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Οικονομική διαχείριση του έργου, οικονομική παρακολούθηση του έργου και των επιμέρους δράσεων, δηλώσεις δαπανών, σύνταξη οικονομικών αναφορών έργου, συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και το λογιστήριο του  ΙΤΥΕ για την απόδοση και πληρωμή δαπανών
 2. Υποστήριξη του τοπικού συντονιστή του έργου (local coordinator) σε θέματα οργάνωσης επιμέρους δράσεων του έργου και ειδικότερα, στην υποστήριξη της δράσης διεθνών ανταλλαγών, ανταλλαγής καλών πρακτικών και διενέργειας μαθητικού διαγωνισμού και στη διάχυση αποτελεσμάτων έργου (έως 1 σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P223ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π222_10_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 - Grant Agreement Number: I5.22.01.)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Σχεδιασμός και ολοκλήρωση σε ένα ενοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον (common window) ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών, σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής εκπαίδευσης  και λειτουργικής αξιολόγησης υποσυστημάτων ΠΛΗΣΥΛ  Πάτρας, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσα καις (ΠΕ5). Ανάλυση, επεξεργασία, και ολοκλήρωση δεδομένων και  πληροφοριών προερχόμενα από το σύστημα πρόβλεψης καιρού και παρουσίασή τους μέσω κατάλληλης οπτικοποίησης εντός του πληροφοριακού συστήματος λιμένος (ΠΕ6)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P222ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π134_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π134_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π133_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π133_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η ∆ιεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 09/03/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγµάτευσης, σε ανάδοχο την προµήθεια υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 6.500 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ: 210-55.97.632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P208_040315_ProthesiAnathesis_PromitheiaXartokivotion.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π205_03-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού και εφαρμογών για την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me, τους ιστότοπους του έργου και τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P205ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π196_02_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής KAI ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Foundational Research on MULTIlevel complex networks and systems (MULTIPLEX)»

 

Το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου FP7-ICT2011-8 Grant Agreement No 317532

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Ανάλυση διάδοσης πληροφορίας και ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων μελέτης της διάδοσης πληροφορίας.
 • Μελέτη κίνησης πληθυσμών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων ρεαλιστικής απεικόνισης κίνησης πληθυσμών.
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων πληθυσμών και κατανεμημένων αλγορίθμων για δυναμικά δίκτυα περιορισμένων πόρων.
 • Έρευνα, εκτέλεση πειραμάτων και  πειραματικής ανάλυσης.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών.
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων πραγματικών σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων. Ανάπτυξη μηχανισμών αυτόματης ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών ανάλυσης κειμένου σε κοινωνικά δίκτυα και αυτόματης εξαγωγής συμπερασμάτων για την μετάδοση πληροφορίας και διάχυση απόψεων.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών
 • Προετοιμασία υλικού διαλέξεων και διάχυσης αποτελεσμάτων έργου
 • Ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων.
 • Μοντελοποίηση μετάδοσης πληροφορίας σε σύνθετα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη μηχανισμών προσπέλασης γνώσης και διάχυσης γνώσης σε σύνθετα δίκτυα πολλαπλών επιπέδων.
 • Συγγραφή και επιμέλεια Τεχνικών Αναφορών.
 • Εργασίες διάχυσης αποτελεσμάτων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P196ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π195_02_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕπιστήMονα Συνεργάτη ∆ιδάκτορα σε Θέμα Δικτύων και Επικοινωνιών

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«ORBIT: Business Continuity as a Service»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-10, ICT-2013.1.2: Software Engineering, Services and Cloud Computing).  (Project Grant Agreement No.  609828). (Έναρξη: 1/10/2013 - Λήξη: 31/3/2016)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Καθορισμός συνολικής αρχιτεκτονικής Orbit
 2. Ορισμός του τμήματος του Resource Consolidation Layer (RCL) της αρχιτεκτονικής  του ORBIT, που σχετίζεται με τον επιμερισμό των πόρων ενός κέντρου δεδομένων, ως μέσο για την επίτευξη ανοχής σε σφάλματα. Περιλαμβάνει τρία κύρια καθήκοντα: την εφαρμογή εξωτερικής ανάθεσης και ενοποίησης των Ι/Ο λειτουργιών, την εφαρμογή εξωτερικής ανάθεσης και ενοποίησης της μνήμης και τη δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για τον επιμερισμός των πόρων ενός κέντρου δεδομένων.
 3. Ορισμός του τμήματος του Fault Tolerance Layer (FTL) της αρχιτεκτονικής του ORBIT, που σχετίζεται με την ανοχή σφαλμάτων για ένα hypervisor. Περιλαμβάνει τρία κύρια καθήκοντα: τη βελτίωση της γενικής ανεκτικότητα για hypervisors, βασιζόμενι στο RCL, αξιοποίηση της εξωτερικής ανάθεσης I / O cache για τη μείωση του φόρτου εργασίας και τη δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για την ανοχή σε σφάλματα σε ένα κέντρο δεδομένων.
 4. Ορισμός του τμήματος του Distaster Recovery Layer (DRL) της αρχιτεκτονικής του ORBIT, που σχετίζεται με τη διαχείριση καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες (π.χ. data-centers) οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή και διασυνδέονται με ένα αντίστοιχο δίκτυο (Metropolitan Area Network, MAN). Στα περιβάλλοντα αυτά στόχος είναι η επίτευξη μηδενικού χρόνου για τη διαχείριση των καταστροφών. Συγκεκριμένα απαιτούνται τέσσερις κύριες εργασίες: συγχρονισμός κατάστασης σε ένα ΜΑΝ, συγχρονισμός I/O σε ένα ΜΑΝ, χειρισμός αντικαταστατών σε ένα ΜΑΝ, και η δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για την αποκατάσταση των καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες που είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή. (έως 1 σύμβαση).

5. Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P195ADA.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών ΜΑΝ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διασύνδεση σχολείων και διοικητικών μονάδων του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών ΜΑΝ, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 4123 (τμήμα Α) και 6789 (τμήμα Β)

 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση των δικτυακών υποδομών του ΠΣΔ, για την διασύνδεση των σημείων παρουσίας του ΠΣΔ στα οπτικά MAN με τους πλησιέστερους κόμβους υπερ-υψηλών ταχυτήτων του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ καθώς και η ενδυνάμωση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος και λειτουργικός στο δίκτυο διανομής του ΠΣΔ.

 

Ο εξοπλισμός ομαδοποιείται σε δύο κατηγορίες που συνιστούν και τα αντίστοιχα ακόλουθα δύο (2) Τμήματα του έργου:

 • Τμήμα Α: Εξοπλισμός ενδυνάμωσης Κύριων Δρομολογητών ΠΣΔ, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση, ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού.
 • Τμήμα Β: Εξοπλισμός Δικτύου Διανομής ΠΣΔ, για τη διασύνδεση των σημείων παρουσίας του ΠΣΔ στα οπτικά ΜΑΝ καθώς και για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δικτυακής κίνησης των σχολείων.
 
 

Συγκεκριμένα ζητούνται τα ακόλουθα προϊόντα:

Τμήμα Α:

 1. Κάρτες 10GE Ethernet switching

Τμήμα Β:

 1. Gigabit Ethernet Switch με uplink θύρες 10GE
 2. Δικτυακές Συσκευές Επιπέδου Υπηρεσίας Load Balancing
 3. Κύριος Δρομολογητής του ΠΣΔ
 4. Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου
 5. Κεντρικοποιημένος NAT Server
 
 

Περισσότερες πληροφορίες επί του διαγωνισμού στη σελίδα του ΠΣΔ: http://www.sch.gr/3171-l-a-r

 

Δείτε τον αριθμό διαγωνισμού 4123 (ΤΜΗΜΑ Α) και 6789 (ΤΜΗΜΑ Β) στο :

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ

 

Στη διαδικτυκή πυλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr ανάρτηθηκε η δικήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση - αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ.

 

Αντικείμενο της διακήρυξης αυτής είναι η προμήθεια και εγκατάσταση της υποδομής με σκοπό τη διαμόρφωση και λειτουργία του νέου Κέντρου Δεδομένων (datacenter) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. To αντικείμενο της διακήρυξης αυτής εντάσσεται στη Δράση Α5: «Ενίσχυση & αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ του έργου « Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το Ψηφιακό Σχολείο, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξης του Ψηφιακού Σχολείου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

 

Με τη δράση αυτή το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στοχεύει σε σημαντική ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών του.

 

Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα γίνει επέκταση και αναβάθμιση των κεντρικών υποδομών ΠΣΔ μέσω της αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών με την προμήθεια υποδομής αποθήκευσης δεδομένων, εξυπηρετητών, υποδομής διασύνδεσης δικτύου και SAN, συστήματος προστασίας δεδομένων (backup), λογισμικού εικονοποίησης και άλλου λογισμικού.

 

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 941.927,96 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  765.795,09 € χωρίς ΦΠΑ.

 

Περισσότερες πληροφορίες επί του διαγωνισμού στη σελίδα του ΠΣΔ: http://www.sch.gr/3169-2015-02-26-14-30-46

 

Δείτε τον αριθμό διαγωνισμού 7113 στο :

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π174_25-02-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015»

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT”και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή (Scientific Board) του έργου για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου, εποπτείας, παρακολούθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου (έως 1 σύμβαση)
 2. Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διάχυσης αποτελεσμάτων έργου, ανταλλαγής, παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και διαχείρισης (έως 1 σύμβαση)
 3. Υποστήριξη της διοργάνωσης και υλοποίησης μαθημάτων και εστιασμένων εργαστηρίων, της ομάδας λειτουργίας παρατηρητηρίου περιβαλλοντικών αδικιών, της διοργάνωσης ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών, των ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων έργου και της διαχείρισης του έργου (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P174ADA.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π 141/12.02.2015

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Στο τεύχος Διακήρυξης του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομής Ισχύoς στο Data Center του ΙΤΥΕ» (Π 141/12.02.2015), στο Παράρτημα ΙΙ – Πίνακας – Προδιαγραφή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (σελίδα 17), στη θέση με Α/Α 24, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ της εταιρίας Schneider αναφέρεται εκ παραδρομής σαν Κωδικός Κατασκευαστή ο κωδικός SR2A201BD.

Ο Κωδικός Κατασκευαστή που ζητείται είναι ο κωδικός ABL8MEM24012.


Σχετικά συννημένα:


Koinopoiisi_Diefkrinisis_RFP_141_Datacenter.doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π154_17_02_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΈΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids). (Project Grant agreement no. 619547). (Έναρξη: 1/2/2014 - Λήξη: 31/1/2017)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την έξυπνη συλλογή δεδομένων και αντίληψης συνθηκών του περιβάλλοντος.

ΠΕ4 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την επικοινωνία των δεδομένων.

ΠΕ5 - Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P154ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες λειτουργίας του κτηρίου «Δ. Μαρίτσας» στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας, προτίθεται έως την 20/2/2015 να προμηθευτεί 9.500 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κος Δ. Μητρούλιας, κ. Π. Γαλιατσάτος,  τηλ: 2610 960221, 2610 960444, fax: 2610 960490, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P157_180215_ProthesiAnathesis_PromitheiaPetrelaiou.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π153_17_02_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ EΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ KAI ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»

 

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό Πράξης 217118, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-     Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού στα πλαίσια υλοποίησης των παραδοτέων της πράξης

-     Λειτουργική υποστήριξη χρηστών των εφαρμογών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της πράξης

-     Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των εφαρμογών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της πράξης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P153ADA.pdf