ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π988_19-09-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Researching crowdsourcing to extend IoT testbed infrastructure for multidisciplinary experiments, with more end-user interactions, flexibility, scalability, cost efficiency and societal added value» (IoT Lab)»

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου (FP7-ICT-610477).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και μηχανισμών προστασίας ιδιωτικότητας, στην κινητικότητα, την ενσωμάτωση διάφορων πειραματικών σταθμών και τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών. (έως μία σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP988.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Τροφοδοσίας στο Πλαίσιο του Έργου ABC4Trust

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ABC4Trust (GA-2009-257782) το ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διοργανώνει δημόσια εκδήλωση για την προώθηση και δημοσιοποίηση των στόχων και των επιτεύξεων του έργου καθώς και την 12η γενική συνάντηση (12th General Meeting) των εταίρων του έργου, στις 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα. Το ΙΤΥΕ έως τις 25/09/2014, ημέρα Πέμπτη, προτίθεται να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, την παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εταιρεία catering. Ο ακριβής αριθμός των συμμετεχόντων θα καθοριστεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

 

O Προϋπολογισμός της ανάθεσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 2.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βασιλική Λιάγκου, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.        


Σχετικά συννημένα:


P1003_230914_ProthesiAnathesis_CateringABC4Trust.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π978_18-09-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων:

  1.     I.        «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ1», στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης"
  2.   II.        «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2», στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου"
  3. «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ3», στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - 03 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου"

οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 448089 (απόφαση ένταξης 15031/15.07.2013, ως ισχύει), 448091 (απόφαση ένταξης 15032/15.07.2013, ως ισχύει) και 448093 (απόφαση ένταξης 15033, 15.07.2013, ως ισχύει) αντίστοιχα, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο εξής και για λόγους ενιαίας αναφοράς, θα χρησιμοποιείται και για τις τρεις πράξεις ο συνοπτικός τίτλος:

 

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

 

Και συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του:

 

Υποέργου 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιμόρφωσης», στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 5 και συγκεκριμένα:
  • Ενημέρωση των επιμορφούμενων ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ και ΟΔΠ σχετικά με τις διαδικασίες και τα στάδια επιμόρφωσης
  • Διασφάλιση της συνεργασίας των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους
  • Επιστημονική υποστήριξη στην προετοιμασία και υλοποίηση της τηλεκατάρτισης

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP978.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π883 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Ανανέωση της Ενοικιάσης των Αδειών Χρήσης του Λογισμικού Microsoft

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανανέωση της Ενοικίασης των Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft για χρονικό διάστημα τριών ετών για τις ανάγκες των Κεντρικών Συστημάτων και όλων των Διευθύνσεων του ΙΤΥΕ.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 59.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές πρέπει να βρίσκονται σε σφραγισμένο φάκελο και θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 29.09.2014 και ώρα 14:00, στην Κεντρική Γραμματεία του ΙΤΥΕ, τηλ. 2610 960300, υπόψη κ. Γεράσιμου Μεταξά. Προσφορές που φθάσουν στο ΙΤΥΕ μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψιν.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ, Γεράσιμος Μεταξάς, τηλ: 2610-960379,  fax: 2610-960364.


Σχετικά συννημένα:


P952_150914_ProxeirosDiagonismos_AnaneosiAdeionXrisis.pdfP952_150914_ProxeirosDiagonismos_AnaneosiAdeionXrisis.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση – αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 13: «Προμήθεια κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης διαβούλευσης: 26/9/2014

 

Ανάρτηση διαβούλευσης: http://www.sch.gr/3074-2012-09-14-10-03-20

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π837, 22.07.2014 Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου

Εκδόθηκαν σήμερα 16/09/2014 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για τον

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π837, 22.07.2014

«Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου»


Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού και αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκηρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1771

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16_Π 944/12.09.2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), που εδρεύει στην Πάτρα, Κτίριο “Δ. Μαρίτσας”, Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Κ. 26504 Ρίον, Ελλάδα (τηλ. +30 2610 960300) και διατηρεί Παράρτημα στην Αθήνα, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 10563 (τηλ. +30 210 3350600) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο τη   διανομή των διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2015-16 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τίτλος Σύμβασης: Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16 

Προϋπολογισμός δαπάνης : €620.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €142.600,00  ήτοι συνολική δαπάνη €762.600,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία Διενέργειας : Τρίτη   11   Νοεμβρίου 2014

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κ. Πάρης Μπάγιας, τηλέφωνο +30 210 3350600, φαξ +30 210 3222135, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π846 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

NOTICE OF DECISION TO DEFER THE COMMENCEMENT DATE OF THE INTERNATIONAL TENDER

NOTICE OF DECISION TO DEFER THE COMMENCEMENT DATE OF THE INTERNATIONAL TENDER

(Tender Proclamation No. P830/22.07.2014)

TENDER FOR THE PROCUREMENT (through purchase) OF WHITE PRINTING PAPER IN SHEETS AND ROLLS AND OF VELVET COVER PAPER FOR THE MANUFACTURE OF SCHOOL BOOKS FOR THE ACADEMIC YEAR 2015-16

 

In accordance to the decision P947/12.09.2014 of the Vice-Director as Acting Director of CTI "DIOPHANTUS” Computer Technology Institute & Press, it has been decided to defer the commencement date of the tender, without modification to the terms and conditions of the Proclamation of International Tender, with the purpose to select a contractor for the project “Procurement (through purchase) of White Printing Paper in Sheets and Rolls and of Velvet Cover Paper for the Manufacture of School Books for the Academic Year 2015-16”, to Tuesday November 4 2014, at 13:00 pm, at CTI’s branch office in Athens, at 26-28 Mitropoleos St.

 

 

 


Σχετικά συννημένα:


NOTICE_OF_DECISION_TO_DEFER_THE_COMMENCEMENT_DATE_OF_THE_INTERNATIONAL_TENDER_FOR_PAPER_P830_22_07_2014.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακήρυξης: Π830/22.07.2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                (Αρ. Διακήρυξης: Π830/22.07.2014)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (με αγορά) ΧΑΡΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΡΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ VELVET ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16    

 

Με την υπ. αρ. Π947/12.09.2014 απόφαση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας, χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, του  Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για  την  επιλογή  αναδόχου του έργου «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2015-16» για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, ώρα 13:00, στο Παράρτημα του Ι.Τ.Υ.Ε. στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28).

 


Σχετικά συννημένα:


ANAKINOSI_APOFASIS_GIA_METATHESI_HMEROMINIAS_DIENERGEIAS_DIAGONISMOU_PROMITHIAS_CHARTOU_2015_16.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π933_09-09-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:      ΈΩΣ 5 ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΘΕΣΗ Κ1),   ΈΩΣ 2 ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΘΕΣΗ Κ2),   ΈΩΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΘΕΣΗ Κ3),   ΈΩΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΘΕΣΗ Κ4),   ΈΩΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΈΜΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΘΕΣΗ Κ5),   ΈΩΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΈΜΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ (ΘΕΣΗ Κ6)    ΈΩΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΘΕΣΗ Κ7),   ΈΩΣ 4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ HELPDESK – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΘΕΣΗ Κ8) ΚΑΙ ΈΩΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ DataCenter (ΘΕΣΗ Κ9),

 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294).

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Υποστήριξη λειτουργίας κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και δράσεων στα πλαίσια της πράξης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP933.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Κτιρίου του ΙΤΥΕ για το Έτος 2014-15

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες φύλαξης του κτιρίου του "Δ. Μαρίτσας" στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών-Ρίο, προτίθεται έως την 17/9/2014 να αναθέσει (με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά) τις υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου (αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση) για ένα έτος.

 

Προϋπολογισμός έργουέως 11.500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία: Υπηρεσία Κτιρίου "Δ. Μαρίτσας", τηλ.: 2610960344, 2610960379


Σχετικά συννημένα:


P941_110914_ProthesiAnathesis_YpiresiesFilaxisKtiriouPatras.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ανακοίνωση/Ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο:

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ στα πλαίσια διασύνδεσης στο ΠΣΔ μονάδων που μετέχουν στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ και άλλων σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 14 : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ στα πλαίσια διασύνδεσης στο ΠΣΔ μονάδων που μετέχουν στα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών των ΟΤΑ και άλλων σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Αποτελέσματα διαβούλευσης: http://www.sch.gr/3057-dianom

Απαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων για το Διαγωνισμό Εκτύπωσης Βιβλιοδεσίας 2015-16_Π829/22-07-2014

Aπαντήσεις επί διευκρινιστικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων  που υπεβλήθησαν και αφορούν στον ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2015-16 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της Διακήρυξης (αρ. Π 829/22.07.2014). 

Σχετικά συννημένα:


DIEFKRINISTIKES_APANTISIS_DIAGONISMOS_P829_22_07_2014_EKTYPOSIS_VIVLIODESIAS_2015_16.pdf