ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π371_06_04_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣHΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 «Foundational Research on MULTIlevel complex networks and systems (MULTIPLEX)»

Το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου FP7-ICT2011-8 Grant Agreement No 317532

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • Σχεδιασμός και ανάλυση μοντέλων για την περιγραφή πολύ-επίπεδων πολύπλοκων δικτύων με σκοπό την ερμηνεία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως ο σχηματισμός πολύ-επίπεδων κοινωνιών και το φαινόμενο του καταρράκτη.
 • Ορισμός κατάλληλων παραμέτρων και μεταβλητών για την ανάλυση δομικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων σύνθετων δικτύων, καθώς και τη σταθερότητα στατιστικών ιδιοτήτων τους.
 • Ανάπτυξη μαθηματικού πλαισίου για την περιγραφή της δυναμικότητας πολύπλοκων δικτύων, καθώς και χαρακτηρισμός των δυνατοτήτων και περιορισμών κατανεμημένων αλγόριθμων που εκτελούνται σε αυτά τα δίκτυα.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση πληθυσμιακών πρωτοκόλλων για τον υπολογισμό χρήσιμων παραμέτρων σε μεγάλα, πολύπλοκα δίκτυα.
 • Ορισμός παιγνιο-θεωρητικών μοντέλων ανταγωνιστικότητας και ανάλυσή τους με σκοπό την εξήγηση της γενικότερης συμπεριφοράς συστημάτων γειτονικής αλληλεπίδρασης οντοτήτων.
 • Σχεδιασμός και ανάλυση πληθυσμιακών πρωτοκόλλων για τη μελέτη εξελικτικών δικτύων.
 • Χρήση του θεωρητικού πλαισίου από συγγενή πακέτα εργασίας του έργου με σκοπό την αναγνώριση κρίσιμων παραμέτρων μέσα από μεγάλα σύνολα δεδομένων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό αφαιρετικών μοντέλων για πολυ-επίπεδα πολύπλοκα δίκτυα.
 • Προετοιμασία υλικού διαλέξεων και διάχυσης αποτελεσμάτων έργου.
 • Συγγραφή και επιμέλεια Τεχνικών Αναφορών και Παραδοτέων του έργου.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P371ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π222_10-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π222_10-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π226_10-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π226_10-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π223_10-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π223_10-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Ενοικίασης Περονοφόρου Οχήματος για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ προτίθεται έως την 07/04/2015 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την ενοικίαση Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου για τις ανάγκες της αποθήκης χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

 

Η περίοδος ενοικίασης θα είναι 3 μήνες, δλδ από 4 Μαΐου 2015 έως και 31 Ιουλίου 2015, με δικαίωμα επέκτασης της περιόδου ενοικίασης κατά 1 μήνα (έως 31 Αυγούστου 2015).

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης, συμπεριλαμβάνοντας την προαίρεση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκίσκος Φώσκολος, τηλ.: 210-5597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P341_020415_EnoikiasiPeronoforou.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π315_27-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ :

Α) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΘΕΣΗ Κ1)

Β) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΗ Κ2)

Γ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΘΕΣΗ Κ3)

Δ) ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΘΕΣΗ Κ4)

Ε) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (helpdesk operator) (ΘΕΣΗ Κ5)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού»

Υποέργο 1 : «Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση της κατάρτισης με την μέθοδο των επιταγών κατάρτισης»

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (απόφαση ένταξης 2.4690/6.1237/07-03-2012 ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 372925)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Συμμετοχή στην Επιστημονική, διοικητική στήριξη και συντονισμό της Πράξης
 2. Συμμετοχή στην διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων (υποδομή Datacenter) για τις ανάγκες της κανονικής λειτουργίας και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος http://www.voucher.gov.gr
 3. Συμμετοχή στην κανονική λειτουργία και υποστήριξη της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος (http://www.voucher.gov.gr) καθώς και στην υλοποίηση και λειτουργία πρόσθετων υποσυστημάτων για τη διαχείριση αιτήσεων και επιταγών κατάρτισης
 4. Συμμετοχή στην τηλεφωνική υποστήριξη, για παροχή τεχνικής υποστήριξης στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κατά τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος http://www.voucher.gov.gr
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P315ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π309_26-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ :

Α) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ1)

Β) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ2)

Γ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ (ΚΡΙΣΙΜΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ3)

Δ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ4)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

 

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 1327/27-07-2011, ΑΔΑ 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Συμμετοχή στην Δράση Α3 «Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση, παραγωγική λειτουργία και συντήρηση της υπηρεσίας «Απομακρυσμένης διαχείρισης συστημάτων» (SchoolRSM)
 2. Συμμετοχή στην Δράση Α2 «Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην α) υπηρεσία προστασίας κακόβουλων εξωτερικών επιθέσεων και αποτροπής εισβολών που επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του μηχανισμού ασφαλείας (π.χ εφαρμογή πολιτικών firewall), κατηγοριοποίηση πηγών και μεθόδων κακόβουλης δραστηριότητας κ.α ) του ΠΣΔ με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτύου και των υπηρεσιών του αλλά και των χρηστών του β) χρήση της στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP έκδοσης 6 (IPv6) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Ενδεικτικά αναφέρονται: Ενεργοποίηση δρομολόγησης IPv6, ανάπτυξη σχήματος δρομολόγησης πολυδιανομής, μηχανισμοί απόδοσης IPv6 προθεμάτων, κ.α) και  γ) υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας εικονικών μηχανών ΠΣΔ (virtual machines) για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων των χρηστών / σχολικών μονάδων που χρειάζονται ξεχωριστούς εξυπηρετητές για την φιλοξενία εφαρμογών, βάσεων δεδομένων ή άλλου λογισμικού
 3. Συμμετοχή στην Δράση Α2 «Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, υποστήριξη της υπηρεσίας «Συνεργατικά εργαλεία «σχολικών εγγράφων»  β) στην υλοποίηση και λειτουργία περιβάλλοντος εικονικών μηχανών το οποίο θα καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών / σχολικών μονάδων που χρειάζονται ξεχωριστούς εξυπηρετητές για την φιλοξενία εφαρμογών, βάσεων δεδομένων ή άλλου λογισμικού και γ) στην Δράση Α3 «Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση για το ΠΣ «Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων»

Συμμετοχή στην στην Δράση Α3 «Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην προσαρμογή του ΠΣΔ σε νέες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης και την παροχή ποιότητας υπηρεσίας QoS καθώς και στην  Δράση Α5 «Ενίσχυση – Αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση διαγωνισμού – παραλαβή εξοπλισμού και δοκιμαστική λειτουργία» καθώς και την αρχικοποίηση και λειτουργία του νέου κέντρου δεδομένων (datacenter) ΠΣΔ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P309ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π308_26-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με  συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • Οικονομοτεχνική διαχείριση της πράξης,  παρακολούθηση του προϋπολογισμού και εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών  υποχρεώσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή(Κ1)  (έως 2 συμβάσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P308ADA.pdf

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16 για Μαθητές με Αμβλυωπία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η ∆ιεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Εκτύπωσης, Βιβλιοδεσίας και Παράδοσης στην Αποθήκη του Ι.Τ.Υ.Ε. Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2015-16 για Μαθητές με Αμβλυωπία.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 4/5/2015 και ώρα 15:00.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε €120.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 6,5% (Φ.Π.Α.: €7.800,00, προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €127.800,00).

Διευκρινίζεται ότι στον συνολικό προϋπολογισμό των €120.000,00 πλέον Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται:

 • Ποσό €95.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για την ψηφιακή εκτύπωση, βιβλιοδεσία και τις συναφείς υπηρεσίες διδακτικών βιβλίων για μαθητές με αμβλυωπία. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο για τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Προσφορές που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό θα απορρίπτονται.
 • Ποσό €25.000,00 πλέον Φ.Π.Α. για επιπρόσθετη παροχή των ίδιων υπηρεσιών που ενδεχομένως να απαιτηθεί κατά την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν σε πλήρη έκταση εκ των προτέρων (πχ. νέοι τόμοι βιβλίων που θα εγκριθούν από το Υπουργείο, αύξηση αιτημάτων από τις σχολικές μονάδες κλπ.). Οι υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας θα τιμολογούνται με βάση τις τιμές οικονομικής προσφοράς του αναδόχου και θα έχουν ανάλογο χρόνο παράδοσης.
 
 

Δείτε τον αριθμό διαγωνισμού 7988 στο :

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π196_02-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π196_02-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π174_25-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π174_25-02-2015 για τις ειδικότητες Κ1 και Κ2 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π205_03-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π205_03-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π242_16-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ MΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΩΣ MΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  KAI ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για  συνεργατΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου του ΙΤΥΕ:

 

ως υπεργολάβος της εταιρίας DYNACOMP ΑΕΒΕ, η οποία έχει αναλάβει την υποχρέωση υλοποίησης της επένδυσης που συνίσταται στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «ICT4GROWTH ICT – 000058» :

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την  Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας»

 

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» απόφαση ένταξης 683/ 18-06-2014, ΑΔΑ: Ω95Τ1-Ο13.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-               Μελέτη αναγκών των χρηστών για τις εφαρμογές που θα αναπτύξει το ΙΤΥΕ

-               Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων

-               Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων

-               Υπηρεσίες helpdesk πιλοτικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

-               Τεχνική υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P242ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π153_17-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π153_17-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π241_16-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ εΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 331929

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • Ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργίας καθώς και επιπλέον λειτουργικότητας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό, σχολικές δομές και προγράμματα σπουδών της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της μη-τυπικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση φορέων του ΥΠΟΠΑΙΘ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P241ADA.pdf