ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ _ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Ι.Τ.Υ.Ε. προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011.


 

Σχετικά συννημένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ _ 2012.doc

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ #2 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π485 ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


Π485/28.05.2012


«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ»


στα πλαίσια του έργου


«Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»

Σχετικά συννημένα:

Diefkriniseis_RFP-OPSYD_2.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ #2 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π489 ...ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ACTIVE DIRECTORY

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


Π489/28.05.2012


«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής Active Directory του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»


 


στα πλαίσια του έργου


«Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»


 


Σχετικά συννημένα:


 


Diefkriniseis_RFP-AD_2.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π489... για την αναβάθμιση της υποδομής Active Directory

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


Π489/28.05.2012


«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής Active Directory του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»


στα πλαίσια του έργου


«Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»


Σχετικά συννημένα:


Diefkriniseis_RFP-AD_P489.pdf

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π485 \'...αναβάθμιση υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


 


Π485/28.05.2012


«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ»


στα πλαίσια του έργου


«Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»

Σχετικά συννημένα:

Diefkriniseis_RFP-OPSYD_P485 (3).pdf

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π561/19.06.2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διενέργεια τακτικού  διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικού υλικού» στο πλαίσιο  της πράξης «Ψηφιακό αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα Αριστείας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση» -Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 341280 απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5925/02.05.2011 (ΑΔΑ 4ΑΘΡ9-ΔΚ)


Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά


Προϋπολογισμός προμήθειας:  € 114.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 92.682,93 - ΦΠΑ: € 21.317,07)


 Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Γ Μεταξάς / Δ. Καραϊσκάκης : Τηλ Επικοινωνίας 2610 960300

Σχετικά συννημένα:

RFP_Aristeia_341280_Π561.docxPerilipsi_RFP_341280_Π561.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

SMARTeST, ‘Smart Resilience Technology, Systems and Tools’,

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:

New Image_4.JPGNew Image.JPGΔΤ - SMARTeST ΥΑΣ Strategic Level.pdfΔΤ - SMARTeST ΥΑΣ Strategic Level.docNew Image_3.JPGNew Image_2.JPG

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Π549/11_06_2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί υπολογιστικό/υποστηρικτικό εξοπλισμό για τις ανάγκες της ομάδας έργου.

Σχετικά συννημένα:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.docx
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π547_11-06-2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης του πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’ στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, προτίθεται έως την 21/06/2012 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, τις εργασίες συντήρησης του πρασίνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ_Π547_11-06-2012.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π485/28.05.2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της υποδομής του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΥΔ» στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012»

 

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

 

Προϋπολογισμός προμήθειας:  180.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 146.341 - ΦΠΑ: € 33.659).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Ιωάννης Σιάχος, Κων/νος Γρατσίας, Τηλ Επικοινωνίας 2610:960300

Εάν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στον διαγωνισμό παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ώστε και να μπορείτε να ενημερωθείτε στην συνέχεια για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις κλπ).

Σχετικά συννημένα:

PERILIPSI__P485 _OPSYD.pdfRFP_DIAKIRIKSI_P485_OPSYD.doc


Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π489/28.05.2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής Active Directory του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012.

 

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

 

Προϋπολογισμός δαπάνης :  € 130.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 105.691,06 - ΦΠΑ: € 24.308,94)

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Διονύσης Καραϊσκάκης E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Εάν ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στον διαγωνισμό παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ώστε και να μπορείτε να ενημερωθείτε στην συνέχεια για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις κλπ).

Σχετικά συννημένα:

PERILIPTIKI_P489_DOMAIN-YPDVMTH.pdfRFP_DIAKIRIKSI_DOMAIN_YPDVMTH.doc


Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε βιβλία, προτίθεται έως την  24/05/2012, να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την μεταφορά αποθεμάτων των σχολικών βιβλίων που έχουν ήδη παραχθεί σε προηγούμενα έτη, συνολικού βάρους 32 τόνων, σε αποθήκη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην  Θεσσαλονίκη.


 

Σχετικά συννημένα:

Π470_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ _ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π468/18.05.2012

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2012», με βάση το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και συγκεκριμένα στα πλαίσια του Υποέργου 4 «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού.


 

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό Διανομής των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2012-13

Παροχή διευκρινίσεων για το Διαγωνισμό για την «Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2012-13»


                                             ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


                                 Αριθμός Διακήρυξης Π 303/16.03.2012

Σχετικά συννημένα:

DIEFKRINISIS_DIAGONISMOS_DIANOMIS_ 2012-13.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκδόσεων, προτίθεται έως την 07.05.2012 να προμηθευθεί δι’ απευθείας αναθέσεως υπηρεσίες μελετών ως εξής:


α) Μελέτη κατάρτισης βέλτιστου προγράμματος διανομής βιβλίων στις σχολικές μονάδες της χώρας


β) Καταγραφή των χαρακτηριστικών των τοπικών (ανά νομό) διανομών βιβλίων στις σχολικές μονάδες


Σχετικά συννημένα:


Π432.pdf