ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_Π132/25.02.14

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται  έως  την  28/02/2014  να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  επέκτασης - παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού  Σύστημα Μισθοδοσίας.

 Αναλυτικά απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες : 

  1. Επέκταση εφαρμογής  του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  βάση νέων απαιτήσεων που προκύπτουν σε θέματα Κοστολόγησης και Βελτιστοποίησης Υπολογισμών
  2. Σχεδιασμός  νέων Αναφορών για την απεικόνιση των στοιχείων  κοστολόγησης
  3. Υπηρεσίες διασύνδεσης Συστημάτων (HCM – Λογιστήριο - Σύστημα Παρακολούθησης Ανθρωποχρόνου)
  4. Υποστήριξη και παραμετροποίηση των παραπάνω.

 Συνολικός προϋπολογισμός: έως 6.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392 


Σχετικά συννημένα:


P132_PROTHESI_ANATHESIS_YPHRESION_PARAMETROPOIHSHS_SYSTHMATON.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1339 & Π1340 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1319

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_Π123/18-02-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_Π123/18-02-2014

Το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για τις ανάγκες καθαριότητας των Αποθηκών Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο (Θέση Κύριλλος – 2 πεύκα και Θέση Μαγούλα, αντίστοιχα), προτίθεται έως την 21/02/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού διάρκειας ενός έτους.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας :

κ. Φώσκολος, τηλ : 210 5597632, e- mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 


Σχετικά συννημένα:


P123_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_YPIRESION_KATHARISMOU.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1313

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π100_10-02-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (CLOUD)

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«ORBIT: Business Continuity as a Service»

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-10, ICT-2013.1.2: Software Engineering, Services and Cloud Computing).  (Project Grant agreement no.  609828). (Έναρξη: 1/10/2013 - Λήξη: 31/3/2016)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Ορισμός του τμήματος του Distaster Recovery Layer (DRL) της αρχιτεκτονικής του ORBIT, που σχετίζεται με τη διαχείριση καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες (π.χ. data-centers) οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή και διασυνδέονται με ένα αντίστοιχο δίκτυο (Metropolitan Area Network, MAN). Στα περιβάλλοντα αυτά στόχος είναι η επίτευξη μηδενικού χρόνου για τη διαχείριση των καταστροφών. Συγκεκριμένα απαιτούνται τέσσερις κύριες εργασίες: συγχρονισμός κατάστασης σε ένα ΜΑΝ, συγχρονισμός I/O σε ένα ΜΑΝ, χειρισμός αντικαταστατών σε ένα ΜΑΝ, και η δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για την αποκατάσταση των καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες που είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή. (έως 2 συμβάσεις).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP100.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π92_07-02-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

 

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Σχεδίαση και ανάπτυξη  τμημάτων λογισμικού (software development) για τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Δράσης 5 της Πράξης (έως 2 συμβάσεις).Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP92.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1290 & Π1291 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

Ανοικτός Διαγωνισμός Π77 3/2/2014: Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπώσεων (μελάνια-toner)

Προϋπολογισμός Έργου

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 147.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% [Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.000,00 Ευρώ, ΦΠΑ: 27.600,00 Ευρώ].

Ταξινόμηση κατά CPV:

• 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

• 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

• 30192113-6 Φυσίγγες μελάνης

Περίληψη Διακήρυξης:

Perilipsi_Diakirixis.doc


Ανακοίνωση 2013-03-05:

Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που τέθηκαν στον υπ’ αρ. Π.77/3.2.2014 Διαγωνισμό του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1664


Για να παραλάβετε το Τεύχος της Διακήρυξης επιλέξτε παρακάτω:Λήψη Αρχείων

Διαβούλεση Διαγωνισμού για την Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπώσεων (μελάνια – toner)

Διαβούλευση του τεύχους Διακήρυξης για τον Ανοικτό Διαγωνισμό του ΙΤΥΕ:

"Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπώσεων (μελάνια – toner)"

 

Ταξινόμηση κατά CPV:

• 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

• 30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές

• 30192113-6 Φυσίγγες μελάνης

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 147.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

 

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Ο διαγωνισμός προκυρήχθηκε: 

http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1644- Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1374, Π269 & Π1721 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΠΑΛΕΤΩΝ Π51/23.01.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της απαίτησης για ξυλοπαλέτες ελαφρού τύπου (έως 1000 κιλά) για την ανα - συσκευασία και διανομή των σχολικών βιβλίων, προκυρήσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ξυλοπαλετών ελαφρού τύπου (έως 1000 κιλά) στην αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:


P51_SXEDIO_PROSKLHSHS_YPOVOLHS_PROTASEWN_ORTHI_EPANALHPSH.pdf

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Π53/23.01.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της απαίτησης για ξυλοπαλέτες ελαφρού τύπου (έως 1000 κιλά) για την ανα - συσκευασία και διανομή των σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ξυλοπαλετών ελαφρού τύπου (έως 100 κιλά) στην αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:


P53_SXEDIO_PROSKLHSHS_YPOVOLHS_PROTASEWN.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π49/22.01.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως τις 30/01/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Δ/νσης Εκδόσεων. 


Σχετικά συννημένα:


P49_PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHEIA_XARTIOU_ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π43/2014

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PATRIOT», προτίθεται έως την 28/01/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

 


Σχετικά συννημένα:


RFP_P43_2014.pdf