ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Π53/23.01.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο της απαίτησης για ξυλοπαλέτες ελαφρού τύπου (έως 1000 κιλά) για την ανα - συσκευασία και διανομή των σχολικών βιβλίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ξυλοπαλετών ελαφρού τύπου (έως 100 κιλά) στην αποθήκη του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο.

Σχετικά συννημένα:


P53_SXEDIO_PROSKLHSHS_YPOVOLHS_PROTASEWN.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π49/22.01.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως τις 30/01/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Δ/νσης Εκδόσεων. 


Σχετικά συννημένα:


P49_PROTHESI_ANATHESIS_PROMITHEIA_XARTIOU_ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π43/2014

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «PATRIOT», προτίθεται έως την 28/01/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

 


Σχετικά συννημένα:


RFP_P43_2014.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 47)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΈΩΣ 4 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΈΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ MHXANIKΩN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ & ΈΩΣ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294).

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Τεχνική υποστήριξη (helpdesk) κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ.
 2. Ανάπτυξη ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογών

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP47.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 46)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

 

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Συντονισμός και επιστημονική καθοδήγηση ομάδας για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για το Μάθημα της Ιστορίας και «εμπλουτισμού» των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων Ιστορίας καθώς και για την επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό και δημοσίευση στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο» μαθησιακών αντικειμένων για την Ιστορία (έως 3 συμβάσεις).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP46.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 45)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  (ΕΠΙΛΟΓΗ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Συμμετοχή στην ανάκτηση, επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια «Φωτόδεντρο», που θα ανακτηθεί από προηγούμενα έργα ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, εκπαιδευτικών σεναρίων και ψηφιακού περιεχομένου του ΥΠΑΙΘ/ΙΤΥΕ/ΙΕΠ κλπ ή που θα ανευρίσκεται σταδιακά από άλλες πηγές (έως 14 συμβάσεις).
 1. Συμμετοχή στην τεχνική υποστήριξη των εργασιών επιλογής, ανάκτησης, διαμόρφωσης, προσαρμογής, ανάρτησης, μετασχολιασμού και δημοσίευσης εκπαιδευτικού υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια «Φωτόδεντρο», που θα ανακτούνται και επιλέγονται από  προηγούμενα έργα του ΥΠΑΙΘ/ΙΤΥΕ/ΙΕΠ κλπ ή από άλλες πηγές (έως 6 συμβάσεις).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP45.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1357, Π1722, Π1723 & Π1724 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π41/20.01.2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00 € (πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Διευκρινήσεις - πληροφορίες , κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135

Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1313

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 6)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB DEVELOPERS) ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

 

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Σχεδίαση και ανάπτυξη τμημάτων λογισμικού (software engineering) για την υπολογιστική υποδομή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 3, 4 και 9 της Πράξης (ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, υποσυστήματα αποθήκευσης, οργάνωσης, διαχείρισης, διάθεσης/διανομής  και αξιοποίησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, web site έργου κλπ) (έως 3 συμβάσεις)

 

 1. Συμμετοχή στην ανάλυση απαιτήσεων, στη σύνταξη προδιαγραφών, στη σχεδίαση και στην πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των υποσυστημάτων και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Δράσεων 1, 2, 3 και 4 της Πράξης καθώς και σε ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις υπηρεσίες αυτές στο πλαίσιο της Δράσης 9 της Πράξης (έως 4 συμβάσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP6.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1327

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1724)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σύστημα στην Πάτρα για την στιγμιαία παρακολούθηση και τηλεμετρία καρδιακής λειτουργίας

 (PATRIOT heart system)»

 

στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση

της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

 

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Ανάπτυξη του αναγκαίου φυσικού εξοπλισμού και λογισμικού για την εγκατάσταση και λειτουργία φορητών καρδιογράφων και αναβάθμισή του για ασύρματη επικοινωνία με κινητές συσκευές και με το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου (έως 1 σύμβαση)
 2. Τεχνική υποστήριξη ερευνητών (έως 3 συμβάσεις)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1724.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1723)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Θεμελιώσεις Δυναμικών Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (FOCUS)»

 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Υλοποίηση παραδοσιακών κεντρικοποιημένων αλγορίθμων και κατανεμημένων αλγορίθμων για δίκτυα αισθητήρων, κινητά τηλέφωνα, και δυναμικά κατανεμημένα συστήματα
 2. Έρευνα, εκτέλεση πειραμάτων και  πειραματικής ανάλυσης
 3. Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1723v.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1722)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ MHXANIKO Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

« E-coop : Digital cooperatives »

(κωδ. 1038R4 - INTERREG IVC 2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - INTERREG IVC 2007-2013.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Υλοποίηση ενεργειών Ψηφιακής Προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου (ΠΕ2 του έργου)
 2. Σχεδιασμός παραμετροποίησης καλών πρακτικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του Ψηφιακού Αποκλεισμού (ΠΕ3 του έργου)
 3. Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση του πιλοτικού έργου στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας 4 του έργου. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. (ΠΕ4 του έργου)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1722.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1721)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

« pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES »

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -Ιταλία 2007-2013 (με χρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% Εθνικοί πόροι)» με Κωδικό Συμβολαίου I5.22.01.  (Έναρξη: 1/10/2013- Λήξη: 30/09/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Οργάνωση της διαδικασίας εφαρμογής της Directive 2010/65/EC για τους ελληνικούς λιμένες που συμμετέχουν στον έργο, καθορισμός μεθοδολογίας σχεδίασης για την  ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των ελληνικών λιμένων (ΠΕ3) Οργάνωση της μεθοδολογίας και διαδικασίας για την επέκταση, προσαρμογή και δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ηγουμενίτσας , Οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς και προσαρμογής  των λιμενικών πληροφοριακών υπηρεσιών κύρια για τους επιβάτες (ΠΕ4) (έως 1 σύμβαση)
 2. Σχεδιασμός της διεπαφής για την ελληνική πλευρά για τον  ενιαίο πληροφοριακό κόμβο (single window) που θα υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών  μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των λιμένων Ηγουμενίτσας και Μπάρι, ως module του TAPIN (ΠΕ3) Σχεδιασμός της διαδικασίας σχεδίασης και δημιουργίας του πληροφοριακού συστήματος λιμένος Πατρών, σχεδιασμός καινοτόμων υπηρεσιών για την προσωποποιημένη ενημέρωση των επιβατών μέσω κινητών συσκευών με αξιοποίηση προσεγγίσεων κοινωνικών δικτύων.  (ΠΕ4)  (έως 1 σύμβαση)
 3. Συμμετοχή στην σχεδίαση και υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής που θα εφαρμόσει την οδηγία 2010/65/EC, σχεδιασμός των απαιτήσεων της  ενιαίας διεπαφή για τα ελληνικά και ιταλικά πλοία ακτοφυλακής, κύρια για θέματα και εφαρμογές GIS (ΠΕ3) Μελέτη, σχεδίαση μεθοδολογίας και ανάπτυξη ενός συστήματος για την πρόβλεψη του καιρού κύρια στις περιοχές των εμπλεκόμενων λιμανιών (ΠΕ6) (έως 1 σύμβαση)
 4. Οργάνωση, σχεδιασμός και υποστήριξη διαχειριστικών δραστηριοτήτων έργου, επικοινωνία με εταίρους για διαχειριστικά & οργανωτικά θέματα και ιδιαίτερα με τον συντονιστή εταίρο, καθώς και με την Διαχειριστική Αρχή. Υποστήριξη της ομάδας υλοποίησης σε θέματα διοικητικής οργάνωσης, συλλογής και καταγραφής στοιχείων δράσεων της   (ΠΕ1)  Οργάνωση προβολής έργου, προετοιμασία και προώθηση αποτελεσμάτων έργου (ΠΕ2) Υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας για θέματα διοικητικής φύσεως, προετοιμασία και επιμέλεια τεχνικών αναφορών, (ΠΕ3) (έως 1 σύμβαση)
 5. Οργάνωση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης της διεπαφής επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των ελληνικών λιμένων με εκείνων της Ιταλίας. Σχεδιασμός του Αδριατικού διασυνοριακού Κόμβου επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων λιμένων από τις δύο χώρες (ΠΕ3) Σχεδιασμός και μεθοδολογία δημιουργίας και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Λιμένων Κέρκυρας και σχεδιασμός της διαδικασίας ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων εντός του Ενιαίου Πληροφοριακού Κόμβου Αδριατικής,  (ΠΕ4) (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1721.pdf