ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π1075_10-10-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: ΈΩΣ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 13275/27-07-2011, ΑΔΑ: 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294).

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Τυποποίηση και Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης και διαχείρισης των σχολικών εργαστηρίων (ΣΕΠΕΗΥ)

Προώθηση λύσεων ΕΛ/ΛΑΚ στα ΣΕΠΕΗΥ

Υποστήριξη εκπαιδευτικών λογισμικών σε ανοικτά λειτουργικά συστήματα,

Εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των ΣΕΠΕΗΥ.

Οργάνωση χώρου επικοινωνίας για την Τεχνική Στήριξη (Τ/Σ)

Ενημέρωση, υποστήριξη λειτουργίας και αναβάθμιση του ενημερωτικού κόμβου για την Τεχνική Στήριξη

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


ADAP1075.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή  αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου ««Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού – ΑΠ1», «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2», Υποέργο 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιμόρφωσης»». 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 37.400,00 € (τριανταεπτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θ. Πεγιάζης, τηλ.: 2610 960 320, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P1073_101014_SinoptikosDiagonismos_TexnikosSimvoulos_SxolikiVia_V3.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι”, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προτίθεται έως την 14.10.2014 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως, εξοπλισμό για τις ανάγκες του έργου, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Απόφαση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης ορίζεται κατά προσέγγιση σε 8.016 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Ζώρος, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 210 7276376.


Σχετικά συννημένα:


P1066_081014_ProthesiAnathesis_PromithiaExoplismou_IMRF.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Υπηρεσιών Δημιουργίας & Συντήρησης Ιστοσελίδας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι”, Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προτίθεται έως την 14.10.2014 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως,  την δημιουργία ιστοσελίδας στην οποία θα προβάλλονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και θα παρουσιάζονται οι ερευνητικές εργασίες και οι τεχνικές αναφορές που έχουν προβλεφθεί για τις ενότητες εργασίας του έργου.

 

Το κόστος για την προμήθεια είναι 1500 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Ζώρος, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ: 210 7276376


Σχετικά συννημένα:


P1065_081014_ProthesiAnathesis_YpiresiesDimourgiasIstoselidas_IMRF.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Πλαίσιο του Έργου ELTAB

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-HEALTH ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ELDER - TABLET», το οποίο  έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Διεθνικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας», ενταγμένο στον  Άξονα Προτεραιότητας 04 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟ7Λ6-ΛΩΧ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, προτίθεται έως την 16/10/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμφώνως προς την επισυναπτόμενη απόφαση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 6.800 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ιωάννης Καλέμης, τηλ. 2610367712.


Σχετικά συννημένα:


P1061_0610_PromithiaExoplismou_Eltab.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π931 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π731 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Υπηρεσίες Καθημερινού Καθαρισμού των Γραφείων του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας 2014-15

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού για το χρονικό διάστημα 15/10/2014 – 31/12/2015 για τις ανάγκες του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» του ΙΤΥΕ.

 

Αναλυτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες καθαρισμού καταγράφονται στο Παράρτημα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 25.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λένα Γουρδούπη, τηλέφωνο: 2610-960432, fax: 2610-960392


Σχετικά συννημένα:


P1059_031014_ProxeirosDiagonismos_YpiresiesKathariotitasPatra14_15.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π854 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π932_08-09-2014

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π932_08-09-2014 (η οποία δημοσιευθηκε στην εφημεριδα ναυτεμπορικΗ), ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣεων ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ και διαχειριστική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕων ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών του έργου ΚΑΙ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕων ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού για τις ψηφιακές υπηρεσίες του έργου

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

 

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

 

**Δίδεται παράταση σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους & να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 06/10/2014**

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1009.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Εκτύπωσης & Μεταφοράς Βεβαιώσεων Πιστοποίησης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, προτίθεται έως 30/09/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την εκτύπωση 18.500 Βεβαιώσεων Πιστοποίησης των δικαιούχων Α’ και Β’ Επιπέδου, συσκευασία αυτών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μεταφορά τους στο ΙΕΠ.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 2.750,00 € πλέον ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Πατσάκη Θεοδώρα, τηλ. επικοινωνίας: 210-33.50.737


Σχετικά συννημένα:


P1000_220914_ProthesiAnathesis_YpiresiesEktiposisPistopoihsewn.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π988_19-09-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Researching crowdsourcing to extend IoT testbed infrastructure for multidisciplinary experiments, with more end-user interactions, flexibility, scalability, cost efficiency and societal added value» (IoT Lab)»

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου (FP7-ICT-610477).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και μηχανισμών προστασίας ιδιωτικότητας, στην κινητικότητα, την ενσωμάτωση διάφορων πειραματικών σταθμών και τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών. (έως μία σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP988.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Τροφοδοσίας στο Πλαίσιο του Έργου ABC4Trust

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ABC4Trust (GA-2009-257782) το ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διοργανώνει δημόσια εκδήλωση για την προώθηση και δημοσιοποίηση των στόχων και των επιτεύξεων του έργου καθώς και την 12η γενική συνάντηση (12th General Meeting) των εταίρων του έργου, στις 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα. Το ΙΤΥΕ έως τις 25/09/2014, ημέρα Πέμπτη, προτίθεται να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, την παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εταιρεία catering. Ο ακριβής αριθμός των συμμετεχόντων θα καθοριστεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

 

O Προϋπολογισμός της ανάθεσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 2.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Βασιλική Λιάγκου, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.        


Σχετικά συννημένα:


P1003_230914_ProthesiAnathesis_CateringABC4Trust.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π978_18-09-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων:

  1.     I.        «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ1», στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης"
  2.   II.        «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2», στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου"
  3. «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ3», στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - 03 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου"

οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 448089 (απόφαση ένταξης 15031/15.07.2013, ως ισχύει), 448091 (απόφαση ένταξης 15032/15.07.2013, ως ισχύει) και 448093 (απόφαση ένταξης 15033, 15.07.2013, ως ισχύει) αντίστοιχα, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο εξής και για λόγους ενιαίας αναφοράς, θα χρησιμοποιείται και για τις τρεις πράξεις ο συνοπτικός τίτλος:

 

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

 

Και συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του:

 

Υποέργου 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιμόρφωσης», στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 5 και συγκεκριμένα:
  • Ενημέρωση των επιμορφούμενων ΕΣΥΔΠ, ΠΟΔΠ και ΟΔΠ σχετικά με τις διαδικασίες και τα στάδια επιμόρφωσης
  • Διασφάλιση της συνεργασίας των επιμορφωτών με τους επιμορφούμενους
  • Επιστημονική υποστήριξη στην προετοιμασία και υλοποίηση της τηλεκατάρτισης

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP978.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π883 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/