ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Εχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1311

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) Π1654

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00 € (πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Φραγκίσκος Φώσκολος e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P1654_18.12.2013_TEUXOS_PROXEIROY_PALETOFORA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _Π1561

Το  Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  Υπολογιστών  &  Εκδόσεων  –  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ  (ΙΤΥΕ),  Ν.Π.Ι.Δ,  μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  και  ειδικότερα  η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ  &  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  του  ΙΤΥΕ,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  σε  Πληροφοριακά  Συστήματα  2013»,  προτίθεται  να  αναθέσει,  με  κριτήριο  την  οικονομικότερη προσφορά, σε ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)  την εγκατάσταση κατάλληλων δικτύων αισθητήρων μέτρησης της καταναλούμενης ενέργειας και απομακρυσμένου ελέγχου των ενεργοβόρων συσκευών,  καθώς  και  λοιπών  συμπληρωματικών  σε  αυτές ηλεκτρολογικών εργασιών  σε 5 σχολικές μονάδες


Σχετικά συννημένα:


RFP_HLEKTROLOGOS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «CHERPLAN», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Southeast Europe” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο, προτίθεται έως την 20/12/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια διαφημιστικού / προωθητικού υλικού, με το λογότυπο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.618,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).


Σχετικά συννημένα:


P1483_12-12-2013.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1294

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

Προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού

Το ΙνστιτούτοΤεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων, προτίθεται έως την 16/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια Hλεκτρονικού – Eργαστηριακού εξοπλισμού, σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστεμε τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960444, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.

  


Σχετικά συννημένα:


P1394_2013_Promitheia_Ilektronikou_Exoplismou.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του κτηρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως 13/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Καθαριότητας.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες της ομάδας Α και Β της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 13.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1354.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  των αποθηκών χάρτου και διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων οχημάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.500,00 € (πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Φραγκίσκος Φώσκολος e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

Πρόθεση Ανάθεσης Προμήθειας Υλικών Άμεσης Ανάγκης

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες του προσωπικού του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 10/12/2013 να προμηθευτεί Υλικά Άμεσης Ανάγκης.

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα της παρούσας ανάθεσης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες


Σχετικά συννημένα:


P1355.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ eTWINNING 2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 10/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών για την δημιουργία, σελιδοποίηση και εκτύπωση εντύπου που αφορά παρουσίαση βραβευμένων συνεργασιών του eTwinning Εθνικού Διαγωνισμού 2013, ως έργα καλής πρακτικής.

Σχετικά συννημένα:


prothesi_anathesis_1370.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1373)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications - GRETA», (κωδ. Ι1.32.12),

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».  (Έναρξη: 1/1/2012- Λήξη: 31/3/2014).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Τεχνικός έλεγχος της υλοποίησης εφαρμογών πάνω από κινητές συσκευές τις οποίες υλοποιεί το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου 

Υλοποίηση δράσεων προβολής αποτελεσμάτων της συμμετοχής του ΙΤΥΕ στο έργο (στα πλαίσια του ΠΕ2 του έργου).

(έως 1 σύμβαση)

Σχεδιασμός και υλοποίηση modules των www και mobile εφαρμογών που αναπτύσσει το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου (έως 1 σύμβαση)

Υλοποίηση www και mobile εφαρμογών (στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου) (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1373.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1374)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 ”Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης”

 το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό Πράξης 217118, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων της πράξης και λειτουργική και τεχνική υποστήριξη των χρηστών της Διανομής Ασφαλείας
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1374v.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου συντήρησης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’,  προτίθεται έως την 09/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και σχετικών αναλωσίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ‘Εξοπλισμός Εργαστηρίου Συντήρησης’.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960364, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.


Σχετικά συννημένα:


P_1363.pdfP1363_ANNEX.doc

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Πάτρα

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1353.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1352.pdf