ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ EU-LISA

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


36130_ENIMEROSI.pdf

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ [ΕDA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


35285_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1122_31-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

Α)  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΙ Β) ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

της Πράξης

 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


p1122_2018-10-31.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1066_15-10-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1066_15-10-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1118_30-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

« LINCOLN-Lean Innovative Connected Vessels »

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 – Grand Agreement No. 727982

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Προγραμματισμός Αλγορίθμου πρόβλεψης καιρικών συνθηκών, ενσωμάτωσή του σε υλικό, δοκιμές υλοποίησης, απεικόνιση δεδομένων, σχεδιασμός και υλοποίηση διεπαφών  (WP3, WP5)

 

 • Συνεισφορά στη διαχείριση και οργάνωση του έργου, σχεδιασμός, περιγραφή, καταγραφή και παρουσίαση παραδοτέων, συμμετοχή στην οργάνωση της διαχείρισης αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδρασης και του κύκλου ζωής των προϊόντων του έργου (WP1) (WP3) (WP5)  

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


p1118_2018-10-30.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1060_12-10-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1060_12-10-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1113_29-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ της  ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Open School Doors - Developing diverse school / parents communities through innovative partnerships»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / KA2 – Grand Agreement No. VG-IN-SN-17-24-035602

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Συμμετοχή στην σχεδίαση σεναρίων χρήσης εφαρμογών WEB2.0 εργαλείων (ΙΟ2).
 • Σχεδιασμός  εφαρμογών WEB2.0 για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της γονικής εμπλοκής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (με έμφαση σε γονείς – μετανάστες)     (IO3).
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση των δράσεων του έργου (IO4)
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων αξιοποίησης αποτελεσμάτων (ΙΟ5)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


p1113_2018-10-29.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1048_09-10-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1048_09-10-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1043_08-10-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1043_08-10-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1046_08-10-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1046_08-10-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Π1105/24-10-2018 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, αναρτήθηκε η διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Π1105/24.10.2018 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και ειδικότερα αφορά τα επιμέρους τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Δικτυακός και Υπολογιστικός Εξοπλισμός,  Περιφερειακά»,             

ΤΜΗΜΑ 2 : «Φωτοαντιγραφικές Συσκευές, Κεντρικοί Εκτυπωτές»,          

ΤΜΗΜΑ 3 : «Ανταλλακτικά - Μικροεξοπλισμός Υπολογιστών»,

ΤΜΗΜΑ 4: «Ολογραφικός Υπολογιστής»,

όπως καταγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

 

 Στοιχεία διαγωνισμού

 

Αριθμός Διαγωνισμού στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 64792

Αρ. Πρωτ./ Ημερομηνία Διακήρυξης: Π1105/24.10.2018

Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

 

Προϋπολογισμός Δαπάνης:

ΤΜΗΜΑ 1  : «Δικτυακός και Υπολογιστικός Εξοπλισμός,  Περιφερειακά», εκτιμώμενης αξίας

135.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 109.000,00€ ΦΠΑ :  26.160,00€).

 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Φωτοαντιγραφικές Συσκευές, Κεντρικοί Εκτυπωτές»,        εκτιμώμενης αξίας

9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 8.000,00€   ΦΠΑ:   1.920,00€)

 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Ανταλλακτικά - Μικροεξοπλισμός Υπολογιστών», εκτιμώμενης αξίας       

56.172,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 45.300,00€, ΦΠΑ: 10.872,00€)

 

ΤΜΗΜΑ 4  : «Ολογραφικός Υπολογιστής»,          εκτιμώμενης αξίας         

4.500,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολ. χωρίς ΦΠΑ: 4.500,00€  ΦΠΑ: 1.080,00 €).

 

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων - συμπληρωματικών πληροφοριών: 09/11/2018

 Έναρξη υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:                      25/10/2018

 Προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ έως την:      19/11/2018 και ώρα 13:00

 Τρόπος Υποβολής Προσφορών:                Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

 

Δείτε επίσης διευκρινίσεις που αναρτήθηκαν για τον διαγωνισμό στο ακόλουθο link: http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/3217-

 Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1086_19_10_2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«An innovative virtual reality educational environment

for school physics education»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes (FMELLP) στo πλαίσιο του Erasmus+, Strategic Partnerships, Key Action 2, Sector: Strategic Partnerships for School Education, με κωδικό έργου 2016-1-CY01-KA201-017371

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • Διαχείριση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου
 • Καταγραφή και οργάνωση των λειτουργιών του εικονικού περιβάλλοντος
 • Δημιουργία οδηγών χρήσης του εικονικού περιβάλλοντος

Δημιουργία οδηγών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του εικονικού περιβάλλοντος

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


p1086_2018-10-19.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1036_03-10-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1036_03-10-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


73950_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ [ETF]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


36174_ENIMEROSI.pdf