Ρ. Ευσταθιάδου

Η κα Ρ. Ευσταθιάδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων", του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Έχει πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ιδιαίτερη εξειδίκευση σε οικονομική και επιστημονική ορολογία. Είναι κάτοχος του ECDLCore και έχει παρακολουθήσει πολλά εξειδικευμένα σεμινάρια σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις σε ζητήματα του αντικειμένου της, όπως κανονισμοί, οδηγίες της ΕΕ και κανόνες διαχείρισης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Επιπροσθέτως είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και διαθέτει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ Τάξης, με αριθμό αδείας 0036000/24.2.04 ΑΜΛ 0034522.

Εργάζεται στο ΙΤΥΕ από το 1985 και από το 2001 είναι Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΔΥΟ) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους,κανονισμών των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, έχει εμπειρία σε τραπεζικούς ιακανονισμούς και διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις πάσης φύσης συμβάσεων, διοίκηση προσωπικού (250 περίπου άτομα στο ΙΤΥΕ), εφαρμογής της πολιτικής για τις Εργασιακές σχέσεις και επίσης σε πληροφοριακά συστήματα, οικονομικών υπηρεσιών, μηχανογραφημένου λογιστηρίου, εσωτερικής ελεγκτικής, εξαγωγής χρηματοοικονομικών δεικτών, οργάνωσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα, συστημάτων εξέλιξης προσωπικού, μισθοδοσίας και ΒΔ οικονομικής διαχείρισης καθώς και χρήσης εργαλείων αυτοματισμού γραφείου. Επίσης έχει συμμετάσχει στην οργανωτική επιτροπή διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και διαθέτει πλούσια εμπειρία οργανωτικού σχεδιασμού διοργάνωσης συνεδρίων που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα διεθνούς φήμης επιστημονικών οργανισμών και ενώσεων (ACM, IEEE, EURASIP, κλπ) συγκεκριμένα έχει διατελέσει Πρόεδρος ή μέλος των επιτροπών οργάνωσης των επιστημονικών συνεδρίων AWOC’86, AWOC’ 88, ICS’87, ICS’89, SPAA’90, WDAG’91, EUSIPCO’98, DISC’ 98, STOC’01, ICALP’01 IPDPS’ 06 καθώς και του WINE’ 06.

Ως Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΔΥΟ) του ΙΤΥΕ είναι:

  • Υπεύθυνη για την διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών Προγραμμάτων του οργανισμού (με δικαίωμα υπογραφής στις επίσημες οικονομικές αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση).
  • εισηγητής στο ΔΣ του ΙΤΥΕ του ετήσιου προϋπολογισμού του οργανισμού, της ετήσιας κοστολογικής και οικονομικής πολιτικής καθώς και της ετήσιας μισθολογικής πολιτικής.
  • Υπογράφει τον ετήσιο ισολογισμό και τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», ως Οικονομική Διευθύντρια του ΙΤΥΕ.
  • Συμμετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης για την Πρόσληψη στελεχών στον οργανισμό.

Επίσης ήταν Υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης της ενέργειας "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" / EΠΕΑΕΚ - Β΄ ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ (ύψους περίπου 14 δις δρχ) την περίοδο 1996-2001.

Επιπροσθέτως διαθέτει εμπειρία Διοίκηση έργων και έχει συμμετοχή σε ομάδες έργου:

κατά το διάστημα 1996 - 2001, με αντικείμενο project management, finance management, administration management

- σε έργα του Β’ ΚΠΣ και ιδιαίτερα σε έργα της ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγκεκριμένα δε στα έργα ΚΑΛΥΨΩ, ΣΕΙΡΗΝΕΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΕΡΓΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ, ΚΥΚΛΩΠΕΣ καθώς και τα έργα επιμόρφωσης καθηγητών Ε41, Ε42, Ε43.

- Επίσης σε έργα άλλων φορέων, όπως τεχνικός σύμβουλος σε έργα πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας και Τεχνικός Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ.

κατά το διάστημα 2001 - 2007, με αντικείμενο project management, finance management, administration management καθώςκαι exploitation and dissemination plans,

- σε έργα όπως EDUNET (ΠΣΔ), Εξοπλισμός σχολικών εργαστηρίων, Τεχνική στήριξη εργαστηρίων.

- σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του 5ου και 6ου Framework της ΕΕ, ASPIS, STING, E-GADGETS, SEED, FLAGS, DIGI-Q, E-MUSE, E3, PLANTS, SOCIAL, 3Ι innovation, Enhance health- interreg-IIIC.

Η κα Ρ. Ευσταθιάδου είναι Γραμματέας του ΔΣ του ΙΤΥΕ (1990 – σήμερα) και μέλος του Επιχειρησιακού Συμβουλίου Διευθυντών (2001 – σήμερα). (ΕΣΥΔ) του ΙΤΥΕ.

Τέλος, έχει δημοσιεύσει τις εργασίες:

- «Διαδίκτυο και Δημοκρατία» Χ. Μανωλόπουλος, Π. Σπυράκης και Ρ. Ευσταθιάδου στο 2ο Εθνικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής», Αθήνα, 16-17 Μαρτίου 2006, ΕΒΕΑ. Και,

- «EU Innovation systems, policies and measures: Some theoretical and policy based issues and the case of Greece» Christos Manolopoulos, Rozina Efstathiadou εργασία δεκτή στο 2007 Business & Economics Society International (B&ESI) Conference, July 16-20, 2007 Antibes, France.

Πλήρες Βιογραφικό