ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π155_17-02-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π155_17-02-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr