ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π154_16-02-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π154_16 -02-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr