ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π593_30-06-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π593_30-06-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr