ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π587_29-06-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π587_29-06-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr