ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π656_24-07-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π656_24-07-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr