ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π632_18-07-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π632_18-07-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr