ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π733_29-08-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πλήθος Συνεργατών

(έως)

1

SYSTEM ADMINISTRATOR

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ1

1

2

SENIOR SW DEVELOPER / TEAM LEADER 

(ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Γ)

Κ2

1

3

SENIOR SW DEVELOPER

(ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Γ)

Κ3

1

4

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Γ)

Κ4

1

5

JAVA DEVELOPER

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

K5

1

6

FRONT-END WEB DEVELOPER  / GRAPHIC DESIGNER

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

K6

1

7

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -  TEAM LEADER

Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Γ)

K7

1

8

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (OERs)

Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Γ)

Κ8

1

9

WEB DEVELOPER  / GRAPHICS DESIGNER

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ9

1

10

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ  ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ10

1

11

WEB / HTML DEVELOPER

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

K11

1

12

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ)

Κ12

1

 

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312.

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 

 


Σχετικά συννημένα:


P733ADA.pdf