ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π899_24-10-2017_ Κωδικοί Αναφοράς Κ1_Κ3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π899_24-10-2017 για τις ειδικότητες Κ1_Κ3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr