ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π20_09-01-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π20_09-01-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr