ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π30_11-01-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π30_11-01-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr