ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π318_26-03-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π318_26-03-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr