ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π360_29-03-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π360_29-03-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr