ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π547_14-05-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π547_14-05-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr