ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π709_14-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π709_14-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr