ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π832_20-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π832_20-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr