ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1198_13-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1198_13-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr