ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1210_14-11-2018_K1,K3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1210_14-11-2018_K1,K3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr