ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1212_15-11-2018_K1_K2_K3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1212_15-11-2018_K1_K2_K3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr