ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1210_04-11-2018_K2

 

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1210_04-11-2018_K2 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr