ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1273_28-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1273_28-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr