ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1312_06-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1312_06-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr