ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1412_24-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

• ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K1)

• ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K2)

• ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB/GRAPHICS DESIGNER) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K3)

• ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TOY ΕΡΓΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K4)

• ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K5)

• ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ K6)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Υποστήριξη λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning κατά το Α’ τρίμηνο 2019»

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

  1. Τεχνική συντήρηση και υποστήριξη των διαδικτυακών εφαρμογών του έργου (θέση Κ1)
  2. Διοικητική οργάνωση του έργου (θέση Κ2)
  3. Γραφιστική υποστήριξη των αναγκών του έργου (θέση Κ3)
  4. Διοικητική και οικονομοτεχνική υποστήριξη του έργου (θέση Κ4)
  5. Τεχνική υποστήριξη των αναγκών του έργου (Θέσεις Κ5,Κ6)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


p1412_2018-12-24.pdf