ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1406_21-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1406_21-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr