ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1404_21-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1404_21-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr