ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π23_16-01-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π23_16-01-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr