ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π5_09-01-2019_Κ3_Κ4

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π5_09-01-2019_Κ3_Κ4 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr