ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π187_22-02-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π187_22-02-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr