ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π202_04-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π202_04-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr