ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π371_12-04-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π371_12-04-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr