ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π433_24-04-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π433_24-04-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr