ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π400_18-04-2019_K2

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π400_18-04-2019_K2 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr