ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π461_09-05-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π461_09-05-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr