ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π506_20-05-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π506_20-05-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr