ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π530_29-05-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π530_29-05-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr