ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1412_24-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1412_24-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1388_20-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1388_20-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1418_24-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1418_24-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1407_21-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1407_21-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1406_21-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1406_21-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1405_21-12-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1405_21-12-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr