Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


302.pdf

Δελτίο Τύπου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανρθώπου [ΕΕΔΑ]

Περισσότερες πληροφορίες

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


173.pdf