ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CHAFEA

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


34686_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ [SRB]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


34687_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


34038_ENIMEROSI.pdf

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


164705_ENIMEROSI.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ EU-LISA

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


32341_ENIMEROSI.pdf