Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.  Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας έως τις 29-10-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύθυνση Γραμματείας ΠΜΣ:  Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 –16:00, τηλέφωνο: 27310-89670, Φαξ: 27310-89656, ιστοσελίδα http://www.sportmanagement.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=213&lang=el  και  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Σχετικά συννημένα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2012-13.doc

BEST PAPER AWARD

Η εργασία  "A cross – layer design for video transmission with TFRC in MANETS",  με συγγραφείς τους


G. Adam, C. Bouras, A. Gkamas, V. Kapoulas, G. Kioumourtzis


 πήρε το  BEST PAPER AWARD


 (http://www.dcnet.icete.org/PreviousAwards.aspx)


 http://ru6.cti.gr/ru6/publications/Best%20Paper%20Award_DCNET.pdf


 στο International Conference on Data Communication Networking - DCNET 2012 που εγινε στη Ρωμη, Ιταλία στις 24 - 27 Ιουλίου 2012.


 Στο DCNET 2012 το acceptance rate ήταν 13%.


(http://www.dcnet.icete.org/?y=2012)


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για τις ανάγκες διάθεσης και αγοράς των σχολικών βιβλίων από ιδιώτες / βιβλιοπώλες ξεκινάει από την Τετάρτη 04/07/2012 την λειτουργία του το σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών και πώλησης σχολικών βιβλίων "Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο Σχολικών Βιβλίων" της Δνσης Εκδόσεων ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.


Για ερωτήματα ή διευκρινήσεις παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο e-mail επικοινωνίας: 


 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σχετικά συννημένα:


Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου Σχολικών Βιβλίων.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από την "Διεύθυνση Εκδόσεων ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"  έχει αναρτηθεί 


ο Τιμοκατάλογος προτεινόμενης τελικής τιμής λιανικής πώλησης των βιβλίων που θα διδαχθούν την σχολική χρονιά 2012-2013


η πολιτική πωλήσεων σχολικών βιβλίων σε βιβλιοπώλες 


καθώς και οι όροι χρήσης του συστήματος e-shop "Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο"


στο  http://publications.cti.gr/eshop/


Για ερωτήματα ή διευκρινήσεις παρακαλείσθε να απευθύνεστε στο e-mail επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την θεματική ενότητα "Future Network Technologies"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή /Γ.Δ. Κοινωνία της ΠΛηροφορίας και Μέσων σας καλεί να συμμετέχετε σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την θεματική ενότητα /ερευνητική περιοχή  "Future Network Technologies" η οποία αναμένεται να περιλαμβάνεται στο μελλοντικό Πρόγραμμα "ICT" ,το οποίο περιλαμβάνεται στο  2ο  πυλώνα, (που αφορά την "βιομηχανική ηγεμονία"), του μελλοντικού Προγράμματος "HORIZON2020" της ΕΕ. 


  Η διεύθυνση για την διαβούλευση είναι


http://ec.europa.eu/information_society/events/future_networks/concertation/horizon2020-stakeholder-consultation/index_en.htm


 Πληροφορίες σχετικά με την θεματική ενότητα /περιοχή "Future Network Technologies" του ICT:


(http://cordis.europa.eu/fp7/ict/future-networks/home_en.html). 


  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η : 15η Μαϊου 2012. 


Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα παρουσιαστούν σε σχετική ανοιχτή Συνάντηση εργασίας που θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στις Βρυξέλλες στις 29 Ιουνίου 2012.