ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΤΥΕ

Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Παροχή Υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης του Προσωπικού του ΙΤΥΕ"

Σχετικά συννημένα:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΠ 370.pdf